Home

Soulful Living

På Soulful Living är vi specialiserade på återhämtning efter utmattning och stressrelaterad ohälsa. Vi utbildar Återhämtningsterapeuter på distans och erbjuder ett Återhämtningsprogram online för dig som är utmattad.


Distansutbildning till Diplomerad Återhämtningsterapeut


Onlineprogram för dig som är utmattad

eller har varit med om ett trauma


Återhämtningsterapi


Varmt välkommen!

Marie Ternrud, marie@soulfulliving.se, Tel: 0761-281360

 Emilia Möller, emilia@soulfulliving.se, 0760-244551