Om Utmattning

Att bli uttmattad är att gå igenom en livskris.


Mycket utav det man trodde att man visste kastas omkull när man blir utmattad och livets förutsättningar blir annorlunda än de var tidigare. Hjärnan arbetar på högfart för att försöka komma på en lösning på problemet vilket bara gör oss ännu mer utmattade. De symptom man kan uppleva som tex trötthet, förvirring, glömska eller smärtor i kroppen kan inte mätas i något blodprov och många av oss känner oss ifrågasatta.


Ofta är vi som blir utmattade högpresterande, drivna och med massor av projekt och livslust. Helt plötsligt blir vi beordrade vila och våra prestationer har inte längre ett forum att uttrycka sig igenom. Många av oss är även högkänsliga och kanske saknar vi kunskap och verktyg för att hantera detta i vardagen.


Vårt samhälle har snurrat så fort de senaste 30 åren. Vi har gått från att bara vara nåbara när vi är hemma eller på jobb till ett konstant informationsflöde omkring oss. Vi tar ställning till saker i varje inlägg på facebook eller varje tv-program och det har blivit okej att kommentera varandras utseende på sociala medier på daglig basis. Detta är en extremt stor omställning för organismen och historiskt sett har vi aldrig tidigare sett någon motsvarighet.


Vi människor är uppbyggda med en kropp och en själ(medvetandet). Vi är alla medvetna om att vi behöver ta hand om våra kroppar genom att till exempel träna och äta en bra kost. Även om kostråden kan variera så förstår vi alla att detta är viktigt för att kroppen ska må bra och för att vi ska undvika smärta och sjukdom. Men vad gör vi för att ta hand om själen?


Vi pressar våra sinnen och vårt medvetande till max när vi utsätter oss för konstanta informationsflöden, beslut, tyckande, tänkande och andra intellektuella utmaningar. Precis som kroppen behöver tid att återhämta sig när vi tränat, behöver sinnet tid för återhämtning.


Människan har en fantastisk förmåga att samla kraft och arbeta hårt i tuffa och krävande situationer. Detta har vi haft nytta av sedan urminnes tider när vi kunde hamna i situtioner där vi var tvugna att springa ifrån ett vilt djur eller liknande. Numera hamnar vi ofta i situationer där vi känner oss extremt pressade. Det kan vara ett ansvarsfyllt jobb eller höga förväntningar eller krav. Systemet som förr användes till att springa ifrån vilda djur reagerar nu på helt andra situationer som speglar vår nuvarande livsstil.


Det kan vara svårt att vila bort detta mer eller mindre konstanta stresspåslag. Men kroppen är så finurligt byggd att den har ett stressystem och ett vilosystem. Vilosystemet balanserar upp stressystemet och hjälper till vid återhämtning. Men vilosystemet kräver olika tekniker för att det ska aktiveras. Att ligga på soffan och titta på mobilen är tyvärr inte en framgångsrik teknik. Aktivering av vilosystemet innefattar frisättande av hormonet oxytocin. Oxytocin har till uppgift att få kroppen att återhämta sig och det reglerar halterna av kortisol och adrenalin. (kortisol och adrenalin frisätts vid stress). Oxytocinet har alltså en lugnade inverkan och det är ett hormon som behövs vid återhämtning.


För att återhämta oss behöver vi alltså aktivera vårt vilosystem som är ett system som balanserar vårt stressystem. Vi behöver även ge själen och sinnet avlastning och utrymme för återhämtning. Det finns flera olika tekniker för att aktivera vilosystemet och dessa kan vi använda som en naturlig del i våra liv, precis som vi gör när vi väljer kost eller tränar vår fysiska kropp. Dessa tekniker frisätter oxytocin, det hjälper hjärnan att stilla det pågående tankearbetet och det ger ett inre lugn på flera plan.


Några metoder är:

Meditation

Mindfulness

Stresshanteringstekniker


Att lära sig dessa tekniker och därigenom lära sig att ta hand om sin själ och sinnet gör att vi kan utveckla en balans i livet mellan stressfyllda perioder, vardagliga händelser och perioder av vila och återhämtning.


Om du läser till återhämtningsterapeut får du verktyg som du själv kan ha nytta av hela livet för att skapa det liv du behöver och du får möjlighet att lära andra detsamma.


I utbildningen ingår även en hel del andlig och personlig utveckling. Den moderna vetenskapen är fantastisk på många sätt men den har även reducerat människan till att vara nästan som en maskin med kroppsdelar och kemiska processer. För att kunna ta ansvar för vårt själsliga mående är det av stor vikt att vi lär känna den andliga delen av oss själva och återigen börjar ge frågeställningar utrymme som


"Vem är du egentligen?"

"Är du en kropp med en själ eller en själ med en kropp?"

"Vem är du som betraktar ditt agerande?"

eller

"Vem är du utan dina tillhörigheter och ditt CV?"


Dessa själsliga frågeställningar har tidigare avhandlats i kyrkan och förr fick man kyrkans perspektiv på detta, men vad händer nu när kyrkan inte längre är en så stor del i människornas liv? Hur ser svaren ut på dessa frågor numera? Kanske behöver vi nya forum för existensiella frågor. Om du utbildar dig till återhämtningsterapeut behöver du kunna möta dessa frågor när de uppkommer hos dina klienter. Det är nämligen vanligt att vi börjar fundera över livet och existensiella frågor när vi hamnar i en livskris.


Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer!


Marie Ternrud


Läs mer om utbildningen till Återhämtningsterapeut...


Läs mer om Återhämtningsprogrammet för dig som är utmattad....